Система за SMS оповестяване относно услуги предоставяни от Службите по вписванията (Имотен регистър)

  Контакти

Контакти

За контакти:
Агенция по вписванията, 1111 София, кв. "Гео Милев", ул. "Елисавета Багряна" №20
тел.: 9486 181, факс: 9486 194, 9486 166

За въпроси свързани със SMS услугата и техническа поддръжка:
Email: support_sms@registryagency.bg
Информационен център: 0 700 121 07