Система за SMS оповестяване относно услуги предоставяни от Службите по вписванията (Имотен регистър)

  Контакти

Информация

Добре дошли в системата за SMS оповестяване за настъпили събития в информационната система на Службите по вписванията на Агенция по вписванията.

 1. АБОНИРАНЕ ЗА УСЛУГАТА
За ползване на услугата е необходима регистрация. След успешна регистрация е необходима активация на услугата.
 1. Регистрация
При регистрация е необходимо да попълните следната информация в в електронен формуляр:
 • Номер на мобилен телефон, на който да получавате известяване. Номерът служи и като потребителско име при вход в системата;
 • Списък с ЕГН/ЕИК/ЛНЧ, за които да получавате известяване (до 10 броя);
 • Персонална информация – имена и дата на раждане;
 • Съгласие с Общите условия за ползване на Услугата;
 • Адрес на електрона поща за обратна връзка;
 • Парола.

При регистрация ще получите:
 • Потвърждение за регистрация на екран;
 • Достъп до клиентския Ви профил, съдържащ данни за активиране на услугата;
 • Електронно писмо (E-mail) с данни за клиентския Ви профил, в случай че попълнения от Вас адрес на електронната поща е валиден.;
 1. Активиране на услугата
 • Активирането на услугата се извършва в срок до 48 часа след първоначалната регистрация. Ако активирането не бъде извършено в посочения срок, регистрацията автоматично се заличава от системата;
 • Активирането на услугата се осъществява чрез изпращане на SMS от заявения мобилен номер, на кратък мобилен номер 18435 (за всички оператори). Изпратеният SMS съдържа идентификационния код, получен при регистрацията;
 • Чрез активиране на услугата, Вие закупувате пакет от 500 (петстотин) кратки съобщения, валиден за срок от 2 (две) години от датата на закупуването;
 • Цената на пакета е 6 (шест) лева с ДДС.

 1. КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ
Използвайки въведените при регистрацията номер на мобилен телефон и парола Вие имате достъп до клиентския си профил. Чрез клиентския профил можете да променяте своята персонална информация, с изключение на номера на мобилния телефон. Ако искате да използвате друг номер е необходимо да извършите нова регистрация и нова активация на Услугата за новия номер.

 1. ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА
Ако сте забравили паролата за клиентския си профил, може да използвате опцията „Забравена парола“. На посочения адрес на електронна поща (E-mail - в случай, че е валиден) ще получите инструкции за смяна на паролата. Ако въведения от Вас адрес на електронна поща (E-mail) не е валиден, може да получите нова парола, като от регистрирания от Вас номер изпратите SMS на кратък номер 1917 с текст IR PASS на цена 0.30 лв. с ДДС.